TRAVEL

Grenada na weekend

Mijając kolejne gaje oliwkowe i białe miasteczka, dotarłam do andaluzyjskiej perły w koronie – Grenady. Zawsze chciałam tu przyjechać, by zobaczyć pałac i twierdzę Alhambra, wspaniałe dziedzictwo, pozostałe po kilku wiekach arabskiego panowania . Hotelik zarezerwowałam w starej części miasta, nikt jednak nie poinformował mnie, że dotarcie do dzielnicy Albaicin, znajdującej się na szczycie Grenady, pełnej krętych i wąskich średniowiecznych uliczek, jest prawdziwym wyzwaniem dla kierowcy. Tutaj tylko małe auto ma sens. Jednak widok jaki rozpościera się po dotarciu na szczyt zapiera dech. Jestem na Mirador de San Nicolas, najwyższym punkcie widokowym, a przede mną w pełnej okazałości potężna twierdza Alhambra. W zachodzącym słońcu czerwone mury fortecy błyszczą magicznie nad doliną i pozwalają wyobrazić sobie minioną potęgę emiratu. W tle widać ośnieżone szczyty gór Sierra Nevada. Popijam sangrię i cieszę się na myśl o zwiedzaniu następnego dnia tego wyjątkowego zabytku.

Zdobycie biletu na bieżąco jest praktycznie niemożliwe, przezorni rezerwują je kilka miesięcy wcześniej przez internet. Ja poprosiłam o pomoc hotel, który wywiązał się należycie, kupując mi bilet na wejście do pałacu z samego rana. Na zwiedzaniu całego kompleksu wraz z ogrodami można spędzić cały dzień. I zdecydowanie będzie to udany czas. Arabowie stworzyli bowiem nie tylko arcydzieło architektury, pełne wyrafinowanych detali, byli także wybitnymi ogrodnikami. Niezwykłe kompozycje z sadzawkami i tarasami kwiatowymi, zasilanymi wodą z gór, to spuścizna z której czerpali później królowie katoliccy, kiedy odbili miasto po rekonkwiście.
Grenada jest niezwykła, bo pomimo współczesnych budowli, jest wiele miejsc, gdzie można się poczuć jak w Maroku, zachodząc na stragany z arabskim rękodziełem lub do stylowych knajpek z sziszą. Stare domy mają konstrukcję riadu z wewnętrznym ogrodem. To barwne i wielokulturowe miasto, gdzie na zawsze pozostanie duch arabskich kalifów.

Grenada – warto zobaczyć?

1. Alhambra – warowny zespół pałacowy z okresu panowania emirów z dynastii Nasrydów od XIII do XV w. Ostatnie miejsce oporu Arabów w Hiszpanii. W skład kompleksu wchodzą pałace, twierdza Alcazaba, Generalife – pałac letni z ogrodami.
2. Dzielnica Albaicin – stara dzielnica arabska, najwyżej położona w Grenadzie, skąd roztacza się piękny widok na Alhambrę. Wąskie i strome uliczki i liczne knajpki tworzą niepowtarzalny klimat miejsca. Szczególnie warto przyjść o wschodzie lub zachodzie słońca na Mirador de San Nicolas.
3. Katedra – gotycko renesansowa z XVI w z bogatym zbiorem sztuki flamandzkiej.
4. Kaplica Capilla Mayor – w której pochowani są Królowie Katoliccy Izabela i Ferdynand.

***

Passing through olive groves and white towns, I reached the Andalusian pearl in the crown – the city of Granada. I always wanted to come here to see the palace and fortress Alhambra, a magnificent heritage, remained after several centuries, in which the Arabs ruled these lands. I booked a Hotel in the old part of the city, but no one informed me that getting to Albaicin district, which is on the very top of the city would be a real challenge for the driver. Here only a small car makes sense as you drive through winding and narrow medieval streets. However, the view that spreads out, after reaching the top is breathtaking. I am at the Mirador de San Nicolas, the highest viewpoint, and in front of me there stands the mighty fortress of Alhambra. In the setting sun, the red walls of the fortress glitter magically above the valley and allow you to imagine the past power of the emirate. In the background you can see the snowy peaks of Sierra Nevada. I am drinking sangria and I can’t wait for the next day when I will have a chance to visit this unique monument.

It is practically impossible to get a ticket on-the-spot, precautionary bookings are made online a few months in advance. I asked my hotel and they performed great buying me a ticket to the palace, early in the morning. You can spend the whole day exploring the entire complex together with the gardens. And it will definitely be a good time. The Arabs not only created a masterpiece of architecture, full of sophisticated details, but they were also outstanding gardeners. Unusual compositions with ponds and flower terraces, fed with water from the mountains, are the legacies from which the Catholic kings drew after conquering the city.
Granada is unusual, because in spite of modern buildings, there are many places where you can feel like in Morocco, going to stalls with Arabic handicrafts or to stylish shisha bars. Old houses have a riad structure with an internal garden. It is a colourful and multicultural city, where the spirit of the Arab caliphs will remain forever.

What to see in Granada?

1. Alhambra – fortified palace complex from the period of the emir dynasty (13th – 15th centurry). The last place of the Arab resistance in Spain. The complex includes palaces, the Alcazaba fortress, the Generalife – a summer palace with gardens.
2. Albaicin district – the old Arab quarter, the highest one in Granada, with a beautiful view of the Alhambra. Narrow and steep streets and numerous small restaurants create a unique atmosphere of the place. Especially worth to see the Mirador de San Nicolas at sunrise or sunset.
3. Cathedral – a gothic cathedral from the 16th century with a rich collection of Flemish art.
4. The Capilla Mayor chapel – in which the Catholic monarchs Isabella and Ferdinand are buried.

– Kasia

IMG_2601IMG_2600IMG_2606IMG_2604FullSizeRenderIMG_2607IMG_2617IMG_2622IMG_2629IMG_2635

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *