LIFESTYLE

Tolerancja

Międzynarodowy Dzień Tolerancji uchwalono 16 listopada 1995 roku, symbolicznie – w 125 rocznicę urodzin Mahatmy Gandhiego, wielkiego pacyfisty.  Państwa członkowskie ONZ przyjęły wtedy Deklarację Zasad Tolerancji, w której określiły, że tolerancja jest postawą szacunku i uznania dla bogatej różnorodności kultur naszego świata i odmienności ludzi.

Tolerancja nie oznacza, że mamy kogoś lubić za to, że jest inny. Tolerancja jest wtedy, kiedy nie rzucasz się z nożem na kogoś, kto ci nie odpowiada. To postawa wymagająca otwartego umysłu, wrażliwości i mądrości, dlatego jest tak trudno osiągalna dla wielu ludzi. To postawa, która uznaje uniwersalne prawa człowieka i podstawowe wolności innych. Ludzie byli, są i zawsze będą w swojej naturze różnorodni i to jest wspaniałe. Tylko tolerancja może zapewnić przetrwanie mieszanych społeczności w każdym rejonie świata.

Deklaracja ONZ określa tolerancję nie tylko jako nasz obowiązek moralny, ale także jako zobowiązanie polityczne i prawne dla obywateli i państw. Podkreśla, że państwa powinny  opracować przepisy, aby zapewnić równe traktowanie i równe szanse dla wszystkich w swoim społeczeństwie.Tolerancja jest przeciwieństwem uprzedzeń i odrzucaniem niesprawiedliwych stereotypów.

Wychowanie do tolerancji powinno mieć na celu przeciwdziałanie zachowaniu, które prowadzi do strachu i wykluczenia innych oraz powinno pomóc młodym ludziom w rozwijaniu zdolności do niezależnego osądu, krytycznego myślenia i etycznego rozumowania. Różnorodność wielu religii, języków, kultur i grup etnicznych naszego świata nie jest pretekstem do konfliktów, ale jest skarbem, który nas wszystkich wzbogaca.

– Kasia