LIFESTYLE

Uwierz i działaj!

dziewczyna w rzepaku

IMG_2865

Uwielbiam odkrywać nowe miejsca, wyruszać w nieznane kierunki, tylko wtedy poznaję prawdziwą wolność i nieskończone możliwości, jakie przede mną leżą. Podczas każdej podróży sama decyduję o tym co robię, kiedy i z kim. To samo staram się stosować na co dzień. Staram, bo podejmowanie odważnych decyzji, niezależnie od tego czy dotyczy pracy, zainteresowań czy związku, wykraczających poza społecznie poprawne, jest cholernie trudną sprawą. Wiem, co mówię, bo budowanie biznesu od zera do najłatwiejszych spraw nie należy (możecie sprawdzić jak wyszło tutaj). Dlatego aby podjąć niepodyktowaną przez nikogo, własną, niezależną decyzję stosuje 5 prostych zasad:

1. Nie przejmuj się tym, co pomyślą ludzie.
To zdecydowanie najbardziej dokuczliwy punkt, który w rzeczywistości potrafi doprowadzić do tego, że to mama, babcia, chłopak, czy kumpelka decydują o naszym tu i teraz!

2. Popatrz na decyzję jak na nową możliwość, nie problem.
Zmiana, to przede wszystkim nowa perspektywa, nowe możliwości, więc czemu się jej bać?!

3. Nie porównuj się z innymi.
Nie jest łatwo oprzeć się instagramowym zdjęciom siedząc po uszy w robocie! Wykreuj swoje idealne wspomnienia, inspiruj się innymi, zamiast porównywać i rozwijaj swoje pasje!

4. Nie czekaj na to, co przyniesie przyszłość.
Działaj! Idealny moment może nigdy nie nadejść, a twoja szansa może się szybko nie powtórzyć!

5. Uwierz w siebie.
Nie ma takiej mocy, która przeszkodzi twojemu celowi, jeżeli głęboko w niego wierzysz!

***

I love discovering new places, setting out to unknown destinations, only then I feel the true freedom and infinite possibilities that lie ahead of me. During each trip I decide myself what to do when and with whom. The same I try to apply in every day life. I say try because making big decisions, whether it is about work, interests or relationships, which go beyond socially correct, is a damn hard thing to do. I know what I’m saying, because building a business from the scratch does not belong to the easiest things; ) (You can check how it works here). Therefore, in order to take your own, independent decision I apply 5 simple rules:

1. Don’t worry about what people think.
This is definitely the most annoying point, which can lead to the fact that your mom, grandmother, boyfriend or buddy decides upon your current situation!

2. Look at the decisions as opportunities, not a problem.
Change is a new perspective and new opportunities, so why fear it?!

3. Stop comparing.
It’s not easy to resist Instagram photos while at work. Create your perfect memories, get inspired by others instead of comparing and developing your passions!

4. Stop waiting for tomorrow.
Act! The perfect moment can never come, and your second chance might not come quickly!

5. Believe in yourself.
There is no power that will interfere with your goal if you yourself believe in it!

– Karolina

IMG_2845 IMG_2837IMG_2867IMG_2889

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *