TRAVEL

Za co kocham Majorkę?

Majorki nie można lekceważyć ani pozostać wobec niej obojętnym. Zaczarowuje od pierwszej chwili. Jest jak dojrzała kobieta z klasą, świadoma swojej wartości i piękna, która pomimo upływu lat, uwodzi stylem i wzbudza zachwyt hiszpańskim temperamentem. Potrafi być pełna kontrastu, od niebezpiecznych stromych klifów w Tramuntana, po łagodne piaszczyste plaże i bezkresne pola oliwek na południu. Jest też jak dama, gdy wzbudza podziw bogatą historią, po której pozostały cudowne zabytki. To o nią toczyli bitwy potężni władcy przez wiele wieków. Dziś bogata i niezależna, wabi do siebie turystów, którzy doceniają jej walory. I choć bywa miejscami rozwiązła, gdy w nocnych klubach Megaluf bawi się do rana angielska młodzież, Majorka z dumą eksponuje także swoje piękno w malowniczych wioskach, pachnących pomarańczowymi gajami dolinach, czy romantycznych zatoczkach skalnych. Na wyspie znaleźli natchnienie wspaniali pisarze i artyści, którzy nie zdradzili jej do końca swoich dni. Robert Graves, Jean Miro czy Fryderyk Chopin… Ten ostatni, opisywał ją tak: ,,Niebo jak turkus, morze jak lazur, góry jak szmaragd, powietrze jak w niebie (…) słowem przecudne życie .’’

Często ci co nie byli tu nigdy, źle o niej mówią i plotkują, nazywając niemiecką, sprzedajną czy komercyjną, jednak to zupełnie mylne wyobrażenie. Niezwykła różnorodność krajobrazu, przemili mieszkańcy, wspaniała kuchnia, oparta o lokalne produkty i śródziemnomorski klimat wystarczają, by pokochać tą wyspę od pierwszego wejrzenia i chcieć do niej powracać jak najczęściej.

***

You cannot ignore or stay indifferent towards Mayorca. You will get enchanted from the first view. The island is like mature, classy woman, aware of her values and beauty, which despite the passing time,  attracts attention with its style and spanish temper. She can be full of contrast, from steep and dangerous cliffs in Tramuntana to  the gentle sandy beaches and endless olive fields in south. She behaves like a lady, who deserves respect after centuries of  rich history with great monuments left utill now. It was her who became the reason of many battles amongs the rulers in the past. Today rich and independent, appeals tourists, appreciating her various values. And though sometimes she may seem dissolute, when english youth in Megaluf party until morning, Mayorka proudly presents her beauty in picturesque villages, full of orange fragrance valleys or romantic bays. Some famous writers and artists found shelter on Mayorca and stayed faithful to her till the end of their life. Robert Graves, Jean Miro or Fryderic Chopin who described her this way: Sky like turquise, mountains like emerald, air as in heaven (…) wonderful life in one word.

Those who have never been here before, gossip and say how commercial, venal and german she is. That is wrong impression however. The unique diversity of nature, nice people and tasty cuisine, based on local crops and mediterranean climate, are enough to love the island from the first moment.

– Kasia

IMG_3374 IMG_3378 IMG_3363 IMG_3377DSC_0309 (1) DSC_0351 (1) DSC_0302 (1) DSC_0289 (1) DSC_0276 (1)DSC_0245 (1) DSC_0171 (1) IMG_3376

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *