Życzenia dla Córki

Posted Posted in LIFESTYLE

Nasze życzenia dla dzieci często odzwierciedlają to, czego życzylibyśmy sobie sami. Oczekujemy więc od nich  sukcesów w szkole, pracy, towarzystwie, pragniemy, aby osiągały więcej, mierzyły dalej, aspirowały wyżej, radziły sobie […]