Dobra rada

Na czym polega sekret sukcesu? Na dobrych decyzjach. Jak podejmujemy dobre decyzje? Przez doświadczenie. Jak zdobywamy doświadczenie? Przez złe decyzje. […]