Życzenia dla Córki

Nasze życzenia dla dzieci często odzwierciedlają to, czego życzylibyśmy sobie sami. Oczekujemy więc od nich  sukcesów w szkole, pracy, towarzystwie, […]