B- Day

Skończyłam dzisiaj 57 lat!  Zamiast to ukrywać, chwalę się światu, a zanim zacznę celebrować, opowiem wam dlaczego dobrze jest mieć […]