VUCA

Posted Posted in LIFESTYLE

Otaczający nas świat z nadmiarem złych informacji, zagrożeniem zdrowia, nieustanną zmiennością i nieprzewidywalnością jest dla wielu trudny do ogarnięcia.  Nic nie jest tym, co mogłoby się wydawać na pierwszy rzut […]

Tolerancja

Posted Posted in LIFESTYLE

Międzynarodowy Dzień Tolerancji uchwalono 16 listopada 1995 roku, symbolicznie – w 125 rocznicę urodzin Mahatmy Gandhiego, wielkiego pacyfisty.  Państwa członkowskie ONZ przyjęły wtedy Deklarację Zasad Tolerancji, w której określiły, że […]