LIFESTYLE

Najdroższa kawa świata

Tak jak obiecałam, coś co zainteresuje wszystkich kawoszy – kopi luwak, czyli najdroższa ze wszystkich kaw świata, produkowana tylko w Indonezji.
Ten rzadki gatunek powstaje z ziaren, zjadanych przez dzikie zwierzątko zwane Luwak lub po polsku cyweta. Luwak jest dosyć wybredny:) wybiera tylko najdogodniejsze owoce kawowca, wiśnie kawy, których miąższ trawi . Ziarna natomiast fermentują mu w żołądku, a potem są przez niego wydalane. Dzięki temu procesowi ziarna pozbawione są goryczy, a kawa ma ten jedyny niepowtarzalny smak czekolady i karmelu…
Na plantacjach ludzie zbierają kupę Luwaka, która wygląda jak batonik nadziany orzeszkami, po czym wyłuskują z niej ziarna, myją je i suszą. Następnie kawę trzeba upalić w specjalnej maszynie około godziny.
Ze względu na małą produkcję Luwaka, produkcja kawy jest stosunkowo niewielka i to z pewnością także wpływa na jej wysoką cenę. Unikatowa metoda zbierania ziaren z odchodów dzikich Luwaków jest z zasady ekologiczna, ale w niektórych miejscach powstają fermy, na których przechowuje się zwierzęta w klatkach i karmi siłą, co wpływa na pogorszenie smaku i niszczy dla chęci zysku całą ideę kopi luwak.

***

As promised, something for all coffee lovers – Kopi Luwak, the most expensive kind of coffee in the world, produced only in Indonesia. This rare species is formed of grains eaten by a wild animal Luwak, which is quite a picky : ) and selects only the best of coffee fruits, coffee cherries and digests their pulp. The grains ferment in it’s stomach and then excreted. Due to this process the grains lack of  bitterness, and the coffee has the most unique flavor of chocolate and carmel… On the plantations people collect Luwak’s faeces, which looks like a bar stuffed with nuts, then wash and dry it. Afterwards the coffee needs to be roasted.
Due to Luwak’s low production, the coffee production is relatively small and it certainly affects its high price. The unique method of collecting grains from the droppings of wild Luwaks is generally organic, but in some places there are being created farms on which animals are kept in cages and fed by force, resulting in deterioration of coffee’s taste and destroying the whole idea Kopi Luwak, due to desire of profit.

-Kasia

binturong-534078_640img_8842
img_8934img_8933

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *