lekkosć czy ciężar

Kilka dni temu zmarł Milan Kundera, niezwykły pisarz XX wieku, którego ,,Nieznosna lekkosc bytu”, jest wciąż dla mnie jedną z […]